Ældre - Oversigtskort for Grundejerforeningen for Nørholm Skov - med matrikelnumrer påført for de fleste parceller..

Ældre - Oversigtskort for Grundejerforeningen for Nørholm Skov - med matrikelnumrer påført for de fleste parceller..

Geografisk et billede af vores område. Øen der ligger ved siden af Egholm hedder Fruensholm eller Fruens Holm. Jeg vil - måske - senere ligger en lille artikel ud om øen og dens mini-historie.

Geografisk et billede af vores område. Øen der ligger ved siden af Egholm hedder Fruensholm eller Fruens Holm. Jeg vil - måske - senere ligger en lille artikel ud om øen og dens mini-historie.

Stisystemer i og omkring Nørholm

Der er mange dejlige stier i vores område. Gå ind på:   www.sti.noerholmby.dk

Der er følgende stier:

- fjorden østen om ( rød )
- historisk rute ( gul )
- syd-øst stien ( grøn )
- fjorden vesten om ( sort )
- vesterhøjene

Herudover  beskrivelse af plantelivet på engene ned til Limfjorden.

Flere oplysninger på:  www.borgernyt.dk

Grundejerforeningen nedsatte i 2019 et stiudvalg, som har arbejdet på at genskabe stien ned til Limfjorden. Udgangspunkt fra "Nørhomsvillavej" - Imellem Edderkopvej / Hvepsevej.

Stien er nu færdig.
Det er et flot stykke arbejde, som stiudvalgets medlemmer har foretaget.
Der vil være mulighed for at sætte sig ved et bord på turen, så madpakke og en sodavand / øl kan anbefales, at medtage.
Husk at tage affald med hjem igen. Tak.

Nyd en tur ned til Limfjorden, der er lidt over 1 km. derned. Ha’ fornuftigt fodtøj på. Der er opsat opslags- og informationstavle ved begyndelse af stien. Se foto.

Husk! hunde skal føres i snor i hele området, gælder også stierne til og langs fjorden.
August 2019.

Flot indvielse af naturstien til Limfjorden i 2019, også selvom der var regnvejr. Grundejerforeningen har nu fået etableret stier til Limfjorden. Se artikel under fanen: Stier og nyd en tur til Limfjorden, og husk godt fodtøj, navnlig hvis det har regnet. 🏖😎😉 Husk at hunde skal føres i snor. Ellers indrager landmanden stierne igen.

Del siden